شماره: 1024
1399/01/05
خصوصیات و ویژگیهای وکالتنامه بلاعزل

خصوصیات وکالتنامه بلاعزل

​وکالتنامه بلاعزل یکی از مرسوم ترین و پرتعدادترین اسناد تنظیمی در دفترخانه های اسناد رسمی در ایران است، زیرا محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آن ندارد.

اما تنظیم این گونه وکالتنامه نامه ها خطرات زیادی ممکن است داشته باشد لذا توجه به نکات زیر در تنظیم وکالتنامه بلاعزل خالی از فایده نیست:

1- عقد وکالت عقد جایز است و با فوت و سفه یا جنون طرف از بین می رود. 

2- در عقدهای بلاعزل تنظیمی دفتر خانه ها این عبارت درج شده "ضمن عقد خارج لازم" که به واقع چنین عقد خارج لازمی، بین طرفین وجود ندارد، که عقد وکالت ضمن آن باشد لذا بلاعزل بودن وکالت مزبور محل سوال است و می توان قابل فسخ بودن آن را اثبات نمود. 

 

لذا توصیه می گردد که علاوه بر تنظیم وکالتنامه، قولنامه ای نیز بین طرفین برای خرید تنظیم گردد تا در صورت فوت و یا هر واقعه دیگری که منجر به از بین رفتن عقد جایز می گردد، قولنامه مربوطه، که متعهد بر تنظیم سند رسمی است، باقی مانده و حق خریدار، در برابر ورثه یا افراد ثالث دیگر باقی بماند.


مطالعه مطالب مرتبط با قراردادها:

1-تحلیل مختصر قانون پیش فروش آپارتمان، وکیل قرارداد

2-نکات مهم و توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو

3-تنظیم قرارداد، پشتیبانی حقوقی قرارداد

4-الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

5-مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

 
حق انتشار محفوظ است ©