با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 فروردین 1399
شکایت و حکم جعل و استفاده از سند مجعول

 شکایت و حکم جعل و استفاده از سند مجعول

جعل یا تزویر یا تقلب عناوین متعدد ولی مشابهی هستند که قانونگذار در مورد تغییر و دستکاری و ساختن هر نوع سند، پول، مهر و یا امضاء به کار می برد.مقررات راجع به جعل، تزویر و قلب در ماده 518 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.معمولاً به دنبال جرم جعل عنوان استفاده از سند مجعول که خود جرم مستقل و مجزایی است مطرح می شود.در ادامه به بررسی یک پرونده عملی جعل و استفاده از سند مجعول و مراحل رسیدگی به آن پرداخته می شود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2891

پرونده عملی جعل و استفاده از سند مجعول

شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول

دادگاه : شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری 
وقت رسیدگی : 94/11/13
شاکی : دکتر سمیه ..............
متهم : دکتر محمود ............
اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول

متن شکوائیه جعل و استفاده از سند مجعول :  
« ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب 
احتراماً باستحضار میرساند حسب مدارک و رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری (که بپیوست در پنج برگ تقدیم است) آقای دکتر محمود...... دندانپزشک اقدام به جعل اسناد دولتی (ارائه گواهی جانبازی خلاف واقع) وسوء استفاده از آن را نموده است حال با عنایت به مراتب مذکور و در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رسیدگی به موضوع برابر مقررات و قوانین مورد تقاضا می باشد.
شکوائیه در همان تاریخ توسط دادستان عمومی و انقلاب کرمان به شعبه اول دادیاری ارجاع شد. 
اخطاریه وقت رسیدگی جهت حضور در دادیاری به آدرس متهم ابلاغ که بعلت عدم حضور به آدرس نامبرده الصاق گردید.

 

صورتجلسه - جعل و استفاده از سند مجعول: 

 بتاریخ 94/9/26 در وقت فوق العاده شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ...... تحت نظر است متهم در دادسرا حضور دارد خطاب به وی: گزارش مدیر دانشگاه .................. مبنی بر جعل گواهی جانبازی و استفاده از آن قرائت میگردد چه توضیحی دارید؟ ج ـ عرض شود من سابقه جبهه دارم و جانباز هستم لیکن نتوانستم مدارک خودم را پیدا کنم در این خصوص استعلاماتی انجام شده و گواهیهای پزشکی مربوط را دارم که حکایت از جانبازی من دارد ولی به لحاظ عدم اثبات آن در سال 69 که البته فکر می کنم سال 69 باشد تاریخ دقیق آنرا نمی دانم که سال 69 بود یا سال 68. دانشگاه این موضوع را بهتر می داند. شوهر خواهر من که پسر دائی من هم می باشد گواهی مبنی بر جانبازی 40% اخذ کرده بود به من داده بود جهت اخذ تصویر و انجام کارهای اداری من هم بدون اطلاع او یک تصویر اضافی از آن گرفتم و اسم او را پاک کردم و اسم خودم را در آن نوشتم و درصد آنرا از 40% به 45% تغییر دادم و همان سال جهت استفاده به دانشگاه ارائه دادم البته گفتم در تاریخ آن شک دارم که می توانید از دانشگاه سوال کنید در هر صورت آنچه در گزارش آمده را قبول دارم.
سوال: با توجه به گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مستندات ضمیمه گزارش از جمله نامه مسئول حفاظت اطلاعات سپاه منطقه کرمان مبنی بر جعلی بودن گواهی جانبازی و نیز اقرار خودتان متهم هستید به جعل اسناد دولتی (گواهی جانبازی صادره از بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی) و نیز استفاده از سند مجعول، چنانچه برای تدارک دفاع اسمهال می خواهید اعلام در غیر اینصورت از خودتان دفاع کنید؟ ج ـ قبول دارم ـ اشتباه کردم ، من روستایی زاده هستم در زندگی با فقر بزرگ شدم الان هم پزشک زندان هستم در مطب خودم به افراد بی بضاعت کمک می کنم آن زمان یک اشتباهی کردم بعد هم پشیمان شدم ولی راهی برای بازگشت وجود نداشت نمی دانستم چکار کنم شوهر خواهر من که الان از کار افتاده است و قبلاً در جهاد کشاورزی کار میکرد اصلاً از ماجرا خبر نداشت و من بدون اطلاع او این کار را کردم. جوانی کردم چون جانباز بودم فکر میکردم این کار مشکل شرعی ندارد ولی تمامی اشتباهات خودم را می پذیرم و حاضرم تاوان آن را بدهم ولی به آبروی من رحم کنید عرض دیگری ندارم .س ـ اظهارات خود را گواهی کنید؟  ج ـ امضاء

 

گردشکار پرونده جعل و استفاده از سند جعلی

در مورخه 26/9/84 قرار وثیقه به میزان یکصد میلیون ریال صادر شد که متهم پس از تودیع وثیقه آزاد گردید.
احظاریه ای به متهم جهت اخذ آخرین دفاع در مورخه 2/10/84 به متهم ابلاغ گردید تا ظرف سه روز پس از رویت خود را به دادیاری شعبه اول معرفی نماید.

صورتجلسه
بتاریخ 9/10/84 در وقت فوق العاده شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده به کلاسه 1/335/8 تحت نظر است متهم صفائی حضور دارد مفاد تبصره و ماده 129 قانون آئین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وی تفهیم شد هویت نامبرده محرز است خطاب به مشارالیه با توجه به گزارش دقیق دانشگاه علوم پزشکی مستندات ضمیمه آن گزارش پاسخ استعلام از حفاظت اطلاعات سپاه منطقه کرمان اقاریر شماره جلسات قبلی و نیز در دفاع از تخلف شما در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری متهم هستید: 1ــ جعل اسناد دولتی (گواهی جانبازی) 2ــ استفاده از سند مجعول . آخرین دفاعیات خود را بیان کنید؟ ج ــ قبول دارم و حاضرم جبران خسارت وارده را بپردازم و هرگونه صلاح بدانید جبران کنم ضمن اینکه بنده همکار شما بوده و حدوداً یکسال است که بدون توجه به مسائل مالی با زندان مرکزی و همچنین جدیداً با اردوگاه کرمان خدمات دندانپزشکی ارائه نموده و با انجمن حمایت از زندانیان نیز همکاری می نمایم از آن مقام محترم استدعا دارم همانطور که 98% قضاوت امیرالمومنین علی (ع) با رأفت بوده شما هم با رأفت اسلامی بنده را عفو نموده ضمناً بنده در حال جمع آوری مدارک باقیمانده از زمان جنگ و جانبازی هستم تا اگر خدا بخواهد درصد واقعی جانبازی بنده معین گردد. 
اظهارات خود را گواهی کنید؟  امضاء
با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات بشرح ورقه جداگانه مبادرت به صدور قرار مینماید.

 

صدور قرار متهم جعل و استفاده از سند مجعول

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراماً در این پرونده آقای محمود ...... فرزند محمد 39 ساله دکتر دندانپزشک با سواد فاقد سابقه کیفری ساکن .... متهم است به جعل اسناد دولتی و نیز استفاده از سند مجعول با این توضیح که مشارالیه که مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی می باشد در تاریخ 17/3/72 که برگ گواهی مبنی بر میزان از کارافتادگی چهل و پنج درصدی در دوران جنگ تحمیلی و با عنوان مجروح جنگ صادره از مرکز خدمات رفاهی درمانی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به دانشگاه و محل خدمت خویش ارائه و از تاریخ 1/1/70 از امتیازات مربوط بهره مند میگردد تا اینکه پس از گذشت قریب ده سال و متعاقب استعلامات انجام گرفته از مراجع ذیربط کاشف بعمل می آید که گواهی مزبور جعلی و فاقد اصالت است اینجانب با توجه به شکایت این دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مستندات ارسالی از جانب آن مرجع از جمله پاسخ استعلام از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و نیز اقرار صریح متهم به جعل و ساختن گواهی مورد نظر واستفاده از آن و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده هر دو اتهام را محرز و مسلم دانسته و عقیده به مجرمیت متهم موصوف دارم. مقرر میدارد پرونده جهت اظهار نظر خدمت دادستان محترم ارسال گردد.
دادستان محترم در مورخه 94/10/17 موافقت خود را با قرار صادره اعلام نمودند؛ لذا معاونت دادستان در همان تاریخ کیفر خواست به شماره 615 صادر و مرتکب بزه را باستناد مواد 532 ،533 و 552 با رعایت مواد 18 و 47 قانون مجازات اسلامی گناهکار شناخته و تقاضای مجازاتش را نمودند.

احضاریه به نماینده محترم دادستان جهت دفاع از کیفر خواست در جلسه رسیدگی به مدیر دفتر دادسرا در تاریخ 94/11/2 ابلاغ گردید، همچنین احضاریه وقت رسیدگی متهم در روز 94/11/3 به همسر نامبرده ابلاغ گردید. همچنین احضاریه وقت رسیدگی به شاکی نیز در مورخه 6/11/84 ابلاغ گردید.

صورتجلسه
به تاریخ 13/11/84 در وقت رسیدگی پرونده کلاسه 84/109/416 پیش رواست جلسه رسیدگی به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است شاکی حضور ندارد نماینده دادستان حضور دارد اظهار میدارد تقاضای اعمال مجازات را دارم . متهم آقای محمود صفائی فرزند.... 40 ساله اهل و ساکن.... فاقد سابقه کیفری حضور دارد مفاد ماده 129 قانون آ.د.ک به وی تفهیم اظهار داشت فهمیدم خطاب به وی: حسب کیفر خواست صادره متهم هستید به جعل در سند دولتی چه می گوئید؟ من جانباز هستم ولی تاکنون نتواستم مدارکم را تهیه کنم درصدد تهیه آن هستم بعلت ندانم کاری و جوانی کارت جانبازی آقای را قرار بود کپی بگیرم البته اصل کارت دست وی بود یک کپی از آن به من داد تا کپی بگیرم من اسم دامادم را عوض کردم واسم خودم را نوشتم و آن برگه را به دانشگاه دادم . دادگاه خطاب به متهم : اتهام شما به موجب کیفرخواست به شرح فوق مجدداً تفهیم برای آخرین دفاع چه میگوئید؟ من حقیقت را گفته ام اگر اشتباهی کردم بر اثر جوانی بوده و الان من نادم هستم وتقاضای بخشش از دادگاه را دارم.
دادگاه با نگاه به همه برگهای پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

 

رأی دادگاه - جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....علیه آقای محمود ....... دایر بر جعل در اسناد دولتی( گواهی جانبازی و استفاده از سند مجعول) که با شکایت اولیه رئیس دادنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان تعقیب موضوع آغاز گردیده و معاون محترم دادستان نیز به استناد و به دلایل ذیل 1ـ شکایت رئیس دادنشگاه 2ـ مستندات ارائه شده از جانب اداره شاکی از جمله پاسخ استعلام از حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران 3ـ اقرارصریح متهم 4ـ سایر قرائن و امارات قرار مجرمیت صادر که به تأیید دادستان نیز رسیده است و با عنایت به اینکه متهم در مراحل تحقیقات ورسیدگی اظهار نموده است که از گواهی نامه جانبازی متعلق به دامادش آقای ظهیرالدین صفائی تصویری گرفته است و با حذف نام آقای ظهیرالدین صفائی و نگارش نام خود آن را به دانشگاه تحویل داده است که این موضوع با توجه به نامه 14646 مورخ 5/5/81 و12558 مورخ 15/4/81 مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته است بدین توضیح که در نامه های فوق آقای دکتر بهیور یوسفی معاون پشتیبانی از آقای صفایی خواسته که نسبت به ارائه اصل نامه جانبازی و یا کارت جانبازی خود به کارگزینی اقدام نماید که بیانگر آنست که نامبرده تصویر گواهی جانبازی را بدانشگاه ارائه داده است و دانشگاه نیز بر اساس این تصویر اقدام به طرح شکایت کیفری نموده است با توجه به اینکه آنچه که در بحث جعل بعنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده آن مطرح است رکن مادی فعل جعل است و رکن مادی فعل جعل محقق نمی شود مگر اینکه اقدام شخص در اصول اسناد باشد حال آنکه در این پرونده چنین اقدامی از ناحیه متهم صورت نپذیرفته بلکه نامبرده در رد گرفت سند مرتکب دستکاری گردیده است که دارای عنوان جعل نبوده است. لذا دادگاه بلحاظ فقد رکن مادی که از ارکان متشکله جعل می باشد بزه انتسابی را محرز ندانسته و مالاً با توجه به عدم وقوع جعل و استفاده از سند مجعول نیز محقق نگردیده و مصداق نخواهد داشت و به استناد اصل 37 قانون اساسی که متضمن اصل شرعی برائت می باشد رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.                                                
                                       

نظر نهایی - جعل و استفاده از سند جعلی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد بنابراین بصرف قصد ارتکاب جرم نمی توان اشخاص را مجرم شناخت وتا زمانی که قصد ارتکاب جرم مقرون به اعمال خارجی نشده ومنتشر نشده وخللی در نظم اجتماع وارد نساخته قابل تعقیب نمی باشد.
درپرونده یاد شده نیز رکن مادی جرم محقق نشده وبرابر نظر قاضی محترم جعل می بایستی دراصول سند صورت گیرد وجعل در فتوکپی سند فاقد رکن مادی می باشد.
علی ایحال به نظر میرسد تحقیقات درخصوص پرونده فوق کامل بوده وصحیحاً انجام شده ودادنامه صادره نیز مطابق موازین قانونی اصدار یافته و به نظر هیچگونه ایرادی چه از نظر شکلی وماهوی به دادنامه فوق وارد نیست. 

 

مطالب مرتبط با جعل و استفاده از سند مجعول :

1- معاملات متعدد با سند عادی، معامله معارض

2- جرایم در حکم کلاهبرداری، جرایم شبیه کلاهبرداری

3- نکات مهم+پرونده عملی جعل و استفاده از سند مجعول

4- راه های اعتراض به رأی،واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.