با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
تاریخ انتشار: شنبه 09 فروردین 1399
نمونه پرونده عملی طلاق توافقی

 نمونه پرونده عملی طلاق توافقی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 573

پرونده عملی طلاق توافقـی

دادخواست طلاق توافقی

دادگاه : شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 
وقت رسیدگی : 94/8/22
خواهان : عباس ...........، سوسن ............. 
خوانده : ــــــــ

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )

دلائل و منضمات : فتوکپی سند نکاحیه ـ فتوکپی شناسنامه

متن دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاههای عمومی وانقلاب 
احتراماً باستحضار می رساند اینجانبان بموجب سند نکاحیه به شماره ترتیب 9943 از دفتر ازدواج شماره 2 حوزه ثبت درتاریخ 80/12/7 شمسی ازدواج نموده ایم که چون دراین مدت زندگی زناشوئی فی مابین هیچگونه تفاهم و توافق اخلاقی وجود ندارد وادامه زوجیت شده است که به توافق خود نرسیده ایم و به اندیشه دادخواست برآمده ایم وبا تقدیم آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را داریم. اینجانبه فرشته...... درکمال صحت وسلامتی عقل وجسم و مطلع بودن از طلاق توافقی بلحاظ عدم تفاهم و توافق اخلاقی و با توجه به توافق بعمل آمده با زوج و مقرر گردیده از بابت مهریه تعداد 45 عدد سکه بهار آزادی تا قبل از وقوع گواهی عدم امکان سازش را دارم.»
با تقدیم احترام ـ زوج وزوجه

 

دادخواست به شماره 191769 مورخ 94/8/21 در رایانه ثبت وجهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید. دفتر شعبه پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی را به تاریخ 94/8/22 تعیین وبه طرفین ابلاغ گردید.

 

 

صورتجلسه طلاق توافقی

به تاریخ 94/8/22 دروقت مقرر شعبه 8 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 693 تحت نظر است زوجین درجلسه دادگاه حضور دارند لایحه ای از قبل آنان واصل نشده است زوجین مدعی گردیدند بموجب سند نکاحیه درسال 80 بعقد شرعی ودائمی یکدیگر درآمده بلحاظ عدم توافق وتفاهم اخلاقی متفقاً خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش گردیدند زوج مدعی گردید مواقعه و نزدیکی نداشته .درپایان طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.

 

 

رأی دادگاه رد خصوصص طلاق توافقی

درخصوص دادخواست آقای عباس ..... و سوسن ...... بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش باین شرح که زوجین مدعی گردیدند بموجب سند نکاحیه درمورخه 80/12/7 بعقد شرعی ودائمی یکدیگر درآمده بلحاظ عدم توافق وتفاهم اخلاقی متفقاً خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) گردیده لذا با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت نکاح نامه رسمی شماره 9943 صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره دو حوزه ثبتی واقاریر صریح طرفین درمحضر دادگاه وجود علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز ومسلم است ازطرفی دادگاه و داوران دراجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 70/12/21 مجلس شورای اسلامی و71/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام ومقررات اجرائی تبصره یک ذیل قانون مزبور مساعی خویش را جهت ایجاد صلح وسازش بین مترافعین وترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند ولی مؤثردرمقام واقع نگردیده است باعنایت به مراتب فوق نظر به موافقت زوج به طلاق باستناد ماده 1133 قانون مدنی وماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 76/8/11 و باتوجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق دادگاه گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین راصادر واعلام مینماید ومدت اعتبار آن از تاریخ ابلاغ 3 ماه می باشد زوجین می توانند به یکـی از دفاتـر رسمی ثبت طلاق مراجعه وپس ازوقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مراعات مفاد مواد 1134 ،1135، 1140 و1141 قانون مدنی بعهده مجری صیغه طلاق خواهد بود قابل ذکر است زوجین توافق کردند : زوج تعداد 45 عدد سکه  یک بهار آزادی به مبلغ 420/750/000 ریال ازبابت قسمتی ازمهریه قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد زوجه درقبال طلاق بقیه مهریه وحق وحقوق دیگرش را به همسرش بذل نمود زوج نیز قبول بذل کرد زوجه از بایت جهیزیه ادعائی ندارد زوجه مطالبات مالی دیگری ازیکدیگر ندارند زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد نوع طلاق خلعی از اقسام بائن است عده  طلاق 3 طهر می باشد رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر استان می باشد. 

 

 

نظر نهایی در خصوص طلاق توافقی و عدم امکان سازش

همانطور که درگزارشهـای قبـل بیان گـردید تا قبل از سال 71 زوجین می توانستند با توافـق یکدیگر برطلاق ومفارقت به یکی از دفاتر اسناد ازدواج مراجعه وبا قید صیغه طلاق ازیکدیگر جداشوند که بدلیل توالی فاسد این امر مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 71 ماده واحده ای تحت عنوان قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وضع نمود که به موجب آن مقرر گردید  زوجهایی که قصد طلاق وجدایی دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه واقامه دعوی نمایند وپس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نمایند ودفاتر مذکور حق ثبت طلاقهایی  را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند . 
درپرونده فوق نیز دادگاه با رعایت مقررات ماده واحده فوق ازجهت تعیین داور وتعیین وضعیت حقوق زوجه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده وبر این اساس به رأی صادره وترتیب رسیدگی ایرادی وارد نمی باشد.

 

 


مطالعه مطالب مرتبط  با طلاق توافقی :

1- راههای طلاق توافقی

2- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

3- دادخواست طلاق توافقی، رای طلاق توافقی

4- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

5- چگونه وکیل خوب برای طلاق و دعاوی خانواده پیدا کنم؟

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.