با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو

نمونه پرونده دعاوی حقوقی

وکیل برای خلع ید - متصرف غیر قانونی - اجرت المثل
تقاضای خلع ید، خواسته کسی است که ملک یا مال او مورد غصب و تصرف غیر قانونی قرار گرفته و خواهان خلع ید یا رفع غصب و جلوگیری از ادامه تصرفات غاصب است.موضوع خواسته خلع ید می تواند مال ...
دوشنبه، 06 مرداد 1399 - 15:45
وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی
قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و قبل از ثبت دادخواست حتماً به یک وکیل دادگستری و وکیل متخصص الزام به تنظیم سند رسمی مراجعه کنید.در طرح این دعوا علاوه بر دانش حقوقی وجود ت...
یکشنبه، 15 تیر 1399 - 02:20
پرونده عملی ابطال سند
متن دادخواست ابطال سند مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه حقوقی خواهان : سید محمود ............. خوانده : احمد ............. شماره پرونده : ........................ خواست...
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 13:27
پرونده عملی تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره
پرونده عملی تخلیه و اجاره دادخواست تخلیه نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : .................. شماره دادنامه : .......... نام شعبه : 123 دادگاه ع...
جمعه، 15 فروردین 1399 - 21:31
دادخواست و رای اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده)
بسیار اتفاق می افتد که در طول جریان قرارداد اجاره، مستأجر از پرداخت اجاره های مورد توافق یا اجرت المسمی کوتاهی و خودداری می نماید.در این فرض در میانه قرارداد اجاره یا پس از پایان آ...
چهارشنبه، 06 فروردین 1399 - 18:24
نمونه پرونده عملی مطالبه وجه و طلب
پرونده عملی مطالبه وجه و مطالبه طلب متن دادخواست مطالبه وجه و طلب دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی : 94/12/5 خواهان : رضا ............. خوانده : رسول ........
دوشنبه، 04 فروردین 1399 - 02:20
جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.