با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 28 فروردین 1400
دادخواست و رای خلع ید مشاعی - اجرت المثل ایام تصرف

 دادخواست و رای خلع ید مشاعی - اجرت المثل ایام تصرف

قانونگذار ما به شرکای یک ملک مشاع و مشترک این حق را داده است که اگر راضی به تصرفات یک یا چند شریک در ملک مشترک نیستند با مراجعه به دادگاه و طرح دعوای خلع ید مشاعی وی را از آن ملک بیرون کرده و تا رفع اختلاف هیچ یک از ورثه حق تصرف نداشته باشند.این دعوا و طرح این خواسته مناسب موردی است که یک یا چند تن از شرکا ملک را تحت تصرف خود دارد و اجازه تصرف به سایرین نداده و راضی به فروش هم نمی شود و در مورد اجرت المثل و ارزش منافع متعلق به سایرین هم یا اصلاً مبلغی پرداخت نمی کند و یا مبلغ پرداختی مورد قبول سایر شرکا نیست.در این فرض شرکای غیر متصرف یا طرح دعوای خلع ید مشاعی صرفنظر از میزان سهام متصرف را از ملک بیرون کرده و به این نحو به وی برای احترام به حقوق سایرین و تلاش در جهت رفع خصومت و پایان اشاعه یا حصول توافق فشار می آورد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 71

دادخواست خلع ید مشاعی - اجرت المثل ایام تصرف

خواهان: 

1- خانم ناهید.ح   نام پدر: محمد   به نشانی : تهران .خیایان ستارخان ......... .

2- خانم زهرا.ح   نام پدر: محمد با وکالت آقای مسعود محمدی همگی به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها .............. .

خوانده :

1- خانم فاطمه.ح

2- خانم زهرا.ش همگی به نشانی تهران بلوار آیت الله کاشانی ........... .

3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی پل کریم خان زند خ ایرانشهر پلاک ‎۲۱٩‏ ناحیه ۲۵ ویژه امور سرپرستی

وکیل یا نمایندده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

خلع ید مشاعی به مشخصات شرح دادخواست و نشانی خواندگان مقوم به 51/000/000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت تاز مان اجرای حکم مقوم به 51/000/000 ریال و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی

دلایل و منضمات :

شرح دادخواست خلع ید مشاعی

ریاست محترم دادگاه

با سلام  و تقدیم احترام

با استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای محمدرضا .... در تاریخ 85/03/10 فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ... فرعی از .... الی .... اصلی مفروز ومحضری شده اند از 2163 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 14 تهران وبا استناد به گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست و ملک مسکونی بین ورثه ایشان مشترک می باشد و نیز ملک در تصرف خانم زهرا.ش ... و فاطمه.ح می باشد.در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی خواستارند.لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم  مقتضی را دارند.

 

رای دادگاه خلع ید مشاعی - اجرت المثل ایام تصرف

خواهان ها:

1- خانم ناهید .ح

2- خانم زهرا.ح با وکالت آقای مسعود محمدی همگی به نشانی تهران میدان فاطمی .............. .

خواندگان:

1- خانم فاطمه.ح

2- خانم زهرا.ش همگی به نشانی تهران بلوار آیت الله کاشانی ........... .

3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی پل کریم خان زند خ ایرانشهر پلاک ‎۲۱٩‏ ناحیه ۲۵ ویژه امور سرپرستی

خواسته ها:

1- مطالبه اجرت المثل

2- خلع ید

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثست به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با تو جه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

متن رای دادگاه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

در خصوص دعوی خانم ها ناهید و زهرا هر دو.ح با وکالت آقای مسعود محمدی و خانم مریم.ع بطرفیت خانم زهرا.ش و فاطمه.ح با قیمومیت خانم طاهره.ش و نماینده دادستان در امور محجورین بخواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی .... و .. اصلی مفروز و مجزا شده از ... فرعی از اصلی مذ کور واقع در بخش .. تهران به نشانی خیابان بلوار آیت الله کاشانی ..... و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک که پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم محمد ... قرار داشته مورّث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه محترم عمومی تهران در تاریخ ۸۵/۳/۱۰ در گذشته و ت صرف خوا ندگان در محل به دلالت نظریه کارشناس تأمین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادی فیمایین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده.توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست نظر به اينکه دعوی مطالبه اجرت المثل بموجب صورتجلسه مورّخ ‎٩۱/۷/۲‏ مسترد گردیده لذا دادگاه مستنداً به بند (ب) ذیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادر سی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خوا هان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۱۱۳۰۸ قانون مدنی و ‎٩‏ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها زهرا.ش و فاطمه.ح (با قیمومیت خانم طاهره.ش) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.