با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 19 تیر 1400
نمونه دادخواست و رای مطالبه وجه قرارداد

 نمونه دادخواست و رای مطالبه وجه قرارداد

موضوع قراردادها می تواند وجه نقد، انجام کار یا عمل و یا علاوه بر اینها پرداخت خسارت و وجه التزام باشد.کسی که متعهد له یا ذینفع دریافت وجه قرارداد محسوب می شود در صورت امتناع و تخلف طرف حق خواهد داشت با مراجعه به دادگاه صالح و تقدیم دادخواست لازم، وجه مورد انتظار خود را مطالبه نماید.دعوای مطالبه وجه قرارداد دعوایی مالی محسوب شده و طبیعتاً در طول دادرسی و منازعات طرفین و جلسات رسیدگی بحث اصالت قرارداد یا اثبات و تحلیل ماهوی راجع به قرارداد هم مکن است به میان آید از اینرو این دعوا تفاوت های ظریفی با دعوای مطالبه وجه و طلب به طور عادی خواهد داشت.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 654

دادخواست مطالبه وجه قرارداد

خواهان : رضا ........  نام پدر : علی   شغل : کارشناس     محل اقامت : استان هرمزگان ........... .

خوانده : محمد ........  نام پدر : جواد   شغل : مدیر مسئول  محل اقامت : تهران.خیابان ستارخان ...... .

وکیل : مسعود محمدی  به نشانی: تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ......... .

تعیین خواسته و بهای آن : 

1- مطالبه وجه بابت .... (مطالبه ثمن قرارداد تحویل رطب مضافتی درجه یک ) به مبلغ 287/000/0000 ریال

2- مطالبه خسارت دادرسی

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات دادخواست :

شرح دادخواست مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

احتراماً به استحضار عالی می رساند موکل اقدام به عقد قرارداد با خوانده محترم مبنی بر فروش 50 تن خرمای مضافتی درجه یک نموده و در تاریخ 1396/03/21 مفدار 5 تن آن را تحویل داده است اما متاسفانه خوانده محترم علیرغم گذشت چند ماه و ارسال اظهارنامه از سوی موکل از پرداخت ثمن استنکاف کرده است.لذا با توجه به مراتب فوق و انقضای مدت و منتفی شدن قرارداد، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت ثمن و کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام به انضمام هزینه های دادرسی

رای دادگاه مطالبه وجه قرارداد

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید مدني تهران
تصمیم نهایی شماره : ............

خواهان : آقای رضا ......... فرزند علي اکیر با وکالت آقای مسعود دمحمدی

خوانده : آقای محمد جواد ..........به نشاني تهران - ستارخان-........... .

خواسته ها :

1- مطالبه خسارت دادرسي
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
3- مطالبه وجه بابت ..

دادگاه با بررسی و جمعیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه 

در خصوص دعوی آقای رضا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت محمد جواد ..... به خواسته مطالبه وجه بابت ثمن قرارداد تحویل رطب مضافتی درجه یک .مطالبه خسارت دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه.به استناد وکالت نامه به شماره ...... مورخ 96/6/25، سند عادی شماره ........ مورخ 95/8/1 . نظر باینکه سند ابزاری خواهان حکایت از مدیونیت خوانده دارد و به امضای وی رسیده و مصون از تعرض باقیمانده است و خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی جهت بری الذمه شدن خود ارائه ننموده است .علیهذا دادگاه دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شد و مستنداً به مواد 1301-265-10..قانون مدنی و مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 287/050/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت  واخواهی ظرف مدت 20 روز پس ابلاغ قایل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رییس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای مطالبه وجه و طلب

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.