ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 تیر 1401
نمونه قرارداد جعاله تدریس خصوصی و آمادگی کنکور

 نمونه قرارداد جعاله تدریس خصوصی و آمادگی کنکور

 

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 212

قرارداد جعاله تدریس خصوصی دروس کنکور

ماده ی 1- طرفین قرارداد

1- جاعل : خانم ....... فرزند: ....... متولد: ........ با کد ملی: .......... به نشانی .............................. .
2- عامل : آقای ....... فرزند: ........متولد:......... با کدملی: ..........  به نشانی ............................... .

ماده ی 2- موضوع قرارداد (مورد جعاله)

موضوع قرارداد جعاله عبارت است از تدریس خصوصی دروس لازم جهت شرکت در کنکور کارشناسی تجربی متناسب با محدودیت زمانی و سطح آموزشی طرف اول و ارائه ی کلیه خدمات آموزشی به طرف اول شامل استفاده از روش های جدید تدریس، تهیه پکیج های آموزشی، برگزاری آزمون های آزمایشی، پشتیبانی آموزشی و آموزش جدیدترین و موثرترین روشهای تست زنی با بهره گیری از اساتید باتجربه و با دانش بالا به نحوی که مجموع اقدامات طرف دوم سبب قبولی طرف اول در رشته ی پزشکی یا دندان پزشکی در کنکور سال 1401 گردد.
تبصره یک: طرف دوم موظف است چارت آموزشی، مکان، مدت و میزان ساعات برگزاری دوره ی آموزشی در فهرستی تهیه و تحویل طرف اول نماید و بر اساس آن  عمل نماید.
تبصره دو: طرف دوم با مصاحبه و تعیین سطح اطلاعات آموزشی طرف اول، تعهد می نماید که  با انجام کامل موضوع قرارداد از سوی طرف دوم، قبولی طرف اول را تضمین نماید.
تبصره سه: شرط استحقاق طرف دوم نسبت به اجرت قراردادی، قبولی طرف اول در آزمون کنکور 1401 و اخذ پذیرش در رشته ی پزشکی یا دندانپزشکی در هر یک از دانشگاه های دولتی ایران می باشد و طرف دوم به موجب این قرارداد با تضمین قبولی طرف اول، نسبت به امضای قرارداد و انجام مورد جعاله اقدام می نماید.
تبصره چهار: در صورت قبولی طرف اول در دانشگاه های شهریه پرداز، عامل صرفا مستحق دریافت نیمی از اجرت قراردادی می باشد و حقی نسبت به چک موضوع بند 4 ماده 3 نخواهد داشت.

ماده ی 3- اجرت قرارداد(جعل)

دستمزد و حق الزحمه ی طرف دوم مبلغ ...... تومان  توافق گردیده که به شرح زیر پرداخت می گردد:
1- مبلغ ..... تومان همزمان با امضای قرارداد به صورت نقدی به حساب شماره ......... بانک ....... به نام طرف دوم واریز گردید. 
2- مبلغ ...... تومان در تاریخ ............... به صورت نقدی به حساب طرف دوم واریز می گردد.
3- مبلغ ....... تومان در تاریخ ............. به صورت نقدی به حساب طرف دوم واریز می گردد.
4- الباقی مبلغ (...... تومان) پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ی کنکور 1401 و قبولی طرف اول به شرح ماده 2 و تبصره های آن (قبولی طرف اول در رشته ی پزشکی یا دندانپزشکی در هر یک از دانشگاه های دولتی  کشور)  به طرف دوم پرداخت می گردد.
تبصره یک: طرف اول همزمان با امضای این قرارداد یک فقره چک به مبلغ ..... تومان به شماره ی ......... بانک ……. به تاریخ 01/08/1400  را نزد طرف دوم به امانت قرار می دهد که صرفا پس از قبولی طرف اول به شرح مذکور در بند 4  از سوی طرف دوم قابل وصول می باشد.
تبصره دو: صرفا در صورتی که نتیجه ی تضمین شده (قبولی طرف اول در رشته پزشکی یا دندانپزشکی دانشگاه های دولتی   ایران) حاصل گردد، طرف دوم مستحق دریافت وجه چک مذکور می باشد و اگر در این شرایط چک مذکور با عدم پرداخت مواجه گردد، طرف اول موظف است به ازای هر روز تاخیر در پرداخت وجه چک، روزانه مبلغ ..... ریال مازاد بر مبلغ چک به عنوان خسارت به طرف دوم بپردازد که این خسارت جایگزین خسارت تاخیر تادیه چک خواهد بود.
تبصره سه: با توجه به این که طرف دوم به موجب ماده 2 این قرارداد، نتیجه ی قبولی طرف اول را در کنکور سال 1401 به شرح مقرر در آن ماده و تبصره های آن تضمین نموده است، در صورت عدم حصول نتیجه  ی مطلوب (چه در مرحله ی اول اعلام رتبه و چه در مرحله ی دوم انتخاب رشته) ، طرف دوم هیچ حقی نسبت به مبالغ دریافتی و چک مذکور نداشته و ظرف 10 روز از تاریخ اعلام نتایج و ارسال اظهارنامه از سوی طرف اول به طرف دوم  به نشانی طرف دوم که در این قرارداد ذکر گردیده است،  ملزم به استرداد تمامی مبالغ دریافتی بابت این قرارداد و اصل چک امانی مذکور(در صورتی که دررشته پزشکی یا دندانپزشکی هیچ دانشگاهی پذیرفته نشود) و یا  صرفا استرداد اصل چک امانی(در صورتی که در رشته پزشکی یا دندانپزشکی دانشگاه های شهریه پرداز قبول شود) به طرف اول می باشد. در غیر اینصورت، علاوه بر استرداد  اصل وجوه دریافتی و چک مذکور، ملزم به پرداخت مبلغ .... تومان به عنوان وجه التزام به طرف اول می باشد و  طرف اول می تواند با اعلام شکایت خیانت در امانت علیه طرف دوم نسبت به استرداد چک نیز اقدام نماید.
تبصره چهار: در صورتی که به هر علت تاریخ اعلام نتایج قبولی داوطلبان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه های دولتی و شهریه پرداز به بعد از تاریخ چک  (01/08/1401) موکول گردید، تا تاریخ اعلام قطعی نتایج، چک مذکور در ید طرف دوم امانی خواهد بود و طرف دوم حق مطالبه ی وجه چک مذکور را تا تاریخ اعلام قطعی نتایج و مشخص شدن استحقاق طرف دوم نسبت به چک به موجب مفاد این قراراد، نخواهد داشت و در صورتی که بر خلاف این تبصره عمل نماید و پیش از اعلام قطعی نتایج انتخاب رشته در تمامی دانشگاه های مورد نظر، نسبت به وصول چک اقدام نماید علاوه بر این که ملزم به پرداخت مبلغ ..... تومان به عنوان وجه التزام به طرف اول می باشد، دیگر حقی نسبت به خسارت روزانه ی مقرر در تبصره ی دو این ماده  نخواهد داشت.

ماده ی 4- مدت قرارداد

مدت قرارداد جعاله ی مورد نظر از تاریخ امضای این قراراد لغایت ..... به مدت … ماه کاری تعیین و توافق گردیده است که با توافق طرفین قابل تغییر خواهد بود.

ماده ی 5- سایر شروط و تعهدات

1- طرف دوم وظیفه دارد به بهترین شکل، درخواست مطروحه در ماده 2 قرارداد را انجام دهد تا نتیجه ی تضمین شده حاصل گردد.
2- کلیه هزینه‌های لازم جهت انجام موضوع قرارداد از جمله: لوازم کار، استخدام و پرداخت دستمزد و مزایای اساتید و غیر آن، تمام و کمال به عهده طرف دوم خواهد بود و طرف اول هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه های صورت گرفته بابت انجام موضوع قرارداد توسط طرف دوم نخواهد داشت.
3- درصورتی‌ که در مدت قرارداد به تشخیص طرف اول، هیچ‌گونه فعالیت مؤثری درجهت انجام موضوع جعاله از ناحیه طرف دوم یا افراد منصوب وی  صورت نگیرد، قرارداد از ناحیه طرف اول قابل فسخ است و در صورت فسخ قرارداد از سوی طرف اول، طرف دوم ملزم به استرداد وجوه دریافتی و چک امانی مطابق با تبصره 3 ماده 3 این قرارداد خواهد بود.
4- در صورت عدم حصول نتیجه ی تضمین شده در تبصره ماده 2، طرف دوم حق مطالبه ی هزینه های انجام شده بابت این قرارداد  از طرف اول را از خود سلب و ساقط نمود .
5- این قرارداد ضمن عقد خارج لازمی تنظیم گردیده و به جز مورد پیش بینی  شده در بند 3 ماده 5، طرفین حق فسخ یا رجوع از این قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند.
6- در صورت فوت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین قرارداد پیش از تحقق نتیجه ی تضمین شده، قرارداد خود به خود منفسخ شده و طرف دوم  یا قائم مقام قانونی وی ملزم به استرداد وجوه دریافتی و چک امانی مطابق با تبصره 3 ماده 3 این قرارداد خواهد بود. 
7- استحقاق طرف دوم به دریافت تمامت جعل (عوض کار) موکول به انجام موضوع جعاله و تحقق نتیجه ی تضمین شده(قبولی طرف اول به شرح مقرر در ماده 2 و تبصره های آن) در موعد مقرر می ‌باشد.
8- طرف دوم همزمان با امضای این قرارداد یک فقره چک به مبلغ ......... به شماره ......... عهده بانک ......... در اختیار طرف اول قرار می دهد تا طرف اول مطالبات و خسارات قانونی و قراردادی ناشی از این قرارداد را از  محل وجه تضمین فوق بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی حصول نماید و صرفا نسبت به الباقی مطالبات خود از طرف اول  که مازاد بر مبلغ این چک می باشد علیه وی اقدام نماید.
تبصره یک: در صورتی که چک مذکور به هر علت با عدم پرداخت مواجه گردد، طرف دوم موظف است به ازای هر روز تاخیر در پرداخت وجه چک، روزانه مبلغ 000/000/10 ریال از تاریخ چک لغایت وصول مبلغ آن، مازاد بر مبلغ چک به عنوان خسارت به طرف اول بپردازد.
تبصره دو: طرف دوم موظف است  ظهر چک مذکور را به امضای  شخص دیگری به عنوان ضامن نیز برساند.
9- طرف اول موظف است همزمان با امضای این قرارداد تصویر مدارک شناسایی و مدرک دیپلم خود را تحویل طرف دوم دهد.

ماده 6- فورس ماژور

در صورتی که موانع قانونی، حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل، زلزله، عدم برگزاری آزمون کنکور به هر علت، و… باعث عدم حصول نتیجه ی مورد نظر در ماده 2 قرارداد گردد، قرارداد خودبه خود منفسخ گردیده و طرف دوم ملزم به استرداد وجوه دریافتی و چک امانی مطابق با تبصره 3 ماده 3 این قرارداد خواهد بود و مستحق دریافت هیچ وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 7- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین هر یک از طرفین می تواند جهت حل اختلاف و احقاق حق خود به محاکم دادگستری و مراجع صالح قانونی مراجعه نماید.

ماده 8- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود  و یا از طریق سامانه ثنا (در صورت ثبت نام طرفین در سامانه ثنا) ارسال گردد. در صورتی که طرفین در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشند ونشانی مندرج در این قراراد تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد و ادعای عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۰- نسخه های قرارداد 

این قرارداد براساس ماده ی 10 و ماده های 569 و 570 قانون مدنی و با علم و اطلاع کامل از مفاد آن و در کمال صحت عقل و سلامت اراده و اختیار میان طرفین در دو نسخه یکسان و متحدالشکل منعقد گردیده است و کلیه مفاد آن برای طرفین نافذ و لازم الاجرا است.

طرف اول                                       طرف دوم                                                             شهود

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص امور قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.