با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 آذر 1399
نمونه لایحه دفاعیه - اعسار و تقسیط مهریه

 نمونه لایحه دفاعیه - اعسار و تقسیط مهریه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 11215

نمونه شماره 1 - لایحه تجدیدنظر خواهی اعسار از پرداخت مهریه

«بسمه تعالی»

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام

احتراماً اینجانب پیمان ... نسبت به دادنامه شماره .... تنظیمی در تاریخ 28/02/95 که از سوی شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر تهران اصدار یافته و در تاریخ 05/03/95 به اینجانب ابلاغ شده است، مراتب اعتراض خویش را ظرف مهلت مقرر قانونی به شرح ذیل به استحضار می رساند ؛

1- دادخواست بدوی تجدیدنظرخوانده محترم مبنی بر مطالبه چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه مندرج در سند ازدواج در تاریخ 03/05/94 منتهی به صدور دادنامه شماره ... از ناحیه شعبه دادگاه صدر الذکر گردید و اینجانب به پرداخت چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیدم.

2- به سبب عدم وجود توانایی و تمکن مالی در پرداخت یکجای محکوم به، به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به مبادرت نمودم و موارد ذیل را نیز مستند دعوای مزبور قرار دادم :

الف) به موجب پاسخ استعلام واصله از سوی اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اینجانب فاقد هر گونه مال و اموال بوده و سند مالکیت هیچ ملکی به نام اینجانب اعلام نشده است.

ب) منزل محل سکونت اینجانب به صورت استیجاری است و مکلف به پرداخت ماهیانه پانصد هزار تومان به عنوان اجاره بها به موجر می باشم.

ج) وسیله نقلیه تحت اختیار اینجانب، متعلق به شرکت صنعتی... (شرکت محل فعالیت) می باشد و تنها انتفاع از آن وسیله میسر است.

د) اینجانب کارمند شرکت خصوصی(شرکت صنعتی ...) بوده و تنها ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان را از باب حقوق ماهیانه دریافت می نمایم و جز آن از درآمد دیگری برخوردار نیستم.

هـ) شهادت شهود تعرفه شده که همگی از وضعیت معیشتی و توان مالی اینجانب به طور تمام و کمال مطلع و آگاه هستند، ضمیمه لایحه تجدیدنظر خواهی است و در مرحله بدوی هم تقدیم همان مرجع شده است.

3- با این اوصاف، دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به دلایل و مدارک تقدیمی و اوضاع و احوال پرونده صرفاً با تکیه بر سمت مدیریت عاملی اینجانب در یک شرکت خصوصی، طی دادنامه صادره، بنده را به پرداخت 250 عدد سکه تمام بهار آزادی به صورت یکجا و دفعتاً واحده به عنوان پیش پرداخت و همچنین پرداخت هر ماه یک سکه تمام بهار آزادی تا تسویه کامل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم نمودند. این در حالی است که همانطور که مذکور افتاد و به استناد جواب استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها ملکی در اختیار و در مالکیت ندارم بلکه هر ماه با حقوق ماهیانه دریافتی (یک میلیون و پانصد هزار تومان) لاجرم مکلف به پرداخت اجاره بها منزل استیجاری خویش نیز می باشم. با این تفاسیر، حقوق ماهیانه دریافتی، تکافوی مخارج زندگی شخصی اینجانب را نمی دهد چه برسد به پرداخت یکجای 250 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و از آن پس، پرداخت یک سکه طلای تمام بهار آزادی در ماه به تجدیدنظرخوانده ! و لذا تکلیف پرداخت یکجای 250 سکه (معادل تقریبی دویست و پنجاه میلیون تومان) به صورت یکجا بسیار با توان مالی اینجانب در تعارض بوده و منافات دارد.

4- قانونگذار محترم با در نظر گرفتن توان افراد معمول جامعه عدد یکصد و ده سکه را ملاک قرار داده و زوجه را ملکف نموده نسبت به مازاد از زوج مال معرفی نماید و معلوم نیست قاضی محترم بر چه اساسی من را قادر به پرداخت 250 سکه دانسته اند و به نوعی با این حکم غرض و منظور قانونگذار را نقض نموده اند.

5- علاوه بر آنچه گفته شد دختر 7 ساله من نزد اینجانب زندگی می کند و پرداخت هزینه های زندگی و تحصیل وی نیز با من است و لذا در صورت اجرای این حکم بنده چاره ای جز تحمل حبس و زندان ندارم چرا که اساساً توان پرداخت چنین اقساطی وجود ندارد.

6- تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) دویست سکه از مهریه خود را مسکوت گذاشته و احتمالاً منتظر تعیین تکلیف این حکم و مطالبه مجدد آن هستند و طبیعتاً اقدام ایشان من را با مسئولیتی بسیار بالاتر از توان و امکان مالی مواجه خواهند نمود.

با عنایت به مراتب مطروحه در فوق ضمن پذیرش اعسار، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و تقسیط محکوم به، به میزان توانایی و تمکن مالی اینجانب از محضر حضرات مورد استدعا می باشد.   

نمونه شماره 2 - لایحه تجدیدنظر خواهی اعسار از پرداخت مهریه

«بسمه تعالی»
ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام

احتراماً اینجاب پیمان ...... نسبت به دادنامه شماره .......تنظیمی در تاریخ 95/02/28 که از سوی شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر تهران اصدار یافته و در تاریخ 95/03/05 به اینجانب ابلاغ شده است. مراتب اعتراض خویش را ظرف مهلت مقرر قانونی به شرح ذیل به استحضار می رساند ؛

1- دادخواست بدوی تجدپدنظرخوانده محترم مبنی بر مطالبه چهارصد عدد سکه تمام شا ای از بابت مهریه مندرج در سند ازدواج در تاریخ 94/05/03 منتهی به صدور دادنامه شماره ...... از ناحیه شعبه دادگاه صدر الذکر گردید و اینجانب به پرداخت چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیدم.

2- به سبب عدم وجود توانایی و تمکن مالی در پرداخت یکجای محکوم به، به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به مبادرت نمودم و موارد ذیل را نیز مستند دعوای مزبور قرار دادم :
الف) به موجب پاسخ استعلام واصله از سوی اداره ثبت اسناد و املاک کشور, اینجانب فاقد هر گونه مال و اموال بوده و سند مالکیت هیچ ملکی به نام اینجانب اعلام نشده است.
ب) منزل محل سکونت اپنجانب به صورت استیجاری است و مکلف به پرداخت ماهیانه پانصد هزار تومان به عنوان اجاره بها به موجر می باشم.
ج) وسیله نقلیه تحت اختیار اینجانب، متعلق به شرکت  ...... (شرکت محل فعالیت) و تنها انتفاع از آن وسیله میسر است.
د) اینجانب کارمند شرکت خصوصی(شرکت.....) بوده و تنها ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان را از باب حقوق ماهیانه دریافت می نمایم و جز آن از درآمد دیگری برخوردار نیستم.

ه) شهادت شهود تعرفه شده که همگی از وضعیت معیشتی و توان مالی اینجانب به طور تمام و کمال مطلع و آگاه هستند, ضمیمه لایحه تجدیدنظر خواهی است و در مرحله بدوی هم تقدیم همان مرجع شده است.

۳- با این اوصاف، دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به دلایل و مدارک تقدیمی و اوضاع و احوال پرونده صرفاً با تکیه بر سمت مدیریت عاملی اینجانب در یک شرکت خصوصی، طی دادنامه صادره، بنده را به پرداخت 250 عدد سکه تمام بهار آزادی به صورت یکجا و دفعتاً واحده به عنوان پیش پرداخت و همچنین پرداخت هر ماه یک سکه تمام بهار آزادی تا تسویه کامل در حق تجدیدنظر خوانده محکوم نمودند. این در حالی است که همانطور که مذکور افتاد و به استناد جواب استعلام اداره ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها ملکی در اختیار و در مالکیت ندارم بلکه هر ماه با حقوق ماهیانه دریافتی( یک میلیون و پانصد هزار تومان) لاجرم مکلف به پرداخت اجاره بها منزل استیجاری خویش نیز می باشم. با این تفاسیر. حفوق ماهیانه دریافتی، تکافوی مخارج زندگی شخصی اینجانب را نمی دهد چه برسد به پرداخت یکجای ۲۵۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و از آن پس, پرداخت یک سکه طلای تمام بهار آزادی در ماه به تجدیدنظرخوانده ! و لذا تکلیف پرداخت یکجای ۲۵۰ سکه (معادل تقریبی دویست و پنجاه میلیون تومان) به صورت یکجا بسیار با تون مالی اینجانب در تعارض بوده و منافات دارد.

4- قانونگذار محترم با در نظر گرفتن توان افراد معمول جامعه عدد یکصد و ده سکه را ملاک قرار داده و زوجه را ملکف نموده نسبت به مازاد از زوج مال معرفی نماید و معلوم نیست قاضی محترم بر چه اساسی من را قادر به پرداخت ۰ سکه دانسته اند و به نوعی با این حکم غرض و منظور قانونگذار را نقض نموده اند.

5- علاوه بر آنچه گفته شد دختر ۷ ساله من نزد اینجانب زندگی می کند و پرداخت هزینه های زندگی و تحصیل وی نیز با من است و لذا در صورت اجرای این حکم بنده چاره ای جز تحمل حبس و زندان ندارم چرا که اساساً توان پرداخت چنین اقساطی وجود ندارد.

6- تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) دویست سکه از مهریه خود را مسکوت گذاشته و احتمالاً منتظر تعیین تکلیف این حکم و مطالبه مجدد آن هستند و طبیعتاً اقدام ایشان من را با مسئولیتی بسیار بالاتر از توان و امکان مالی مواجه خواهند نمود.

با عنایت به مراتب مطروحه در فوق ضمن پذیرش اعسار تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و تفسیط محکوم به به میزان توانایی و تمکن مالی اپنجانب از محضر حضرات مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.