با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 10 خرداد 1400
وضعیت حق و حقوق زوجه در پرونده طلاق به درخواست زوج - مرد

 وضعیت حق و حقوق زوجه در پرونده طلاق به درخواست زوج - مرد

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 77

دادخواست طلاق به درخواست مرد

خواهان : آقای اسماعیل ...... نام پدر : حسن   به نشانی : تهران.میدان نبوت ....... .

خوانده : خانم شهرزاد .... نام پدر : علی   به نشانی : تهران.خیابان نبوت ......... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ... .

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره .... مورخ 87/04/26 دفتر رسمی ازدواج شماره .....

2- شناسنامه به شماره .... مورخ 66/11/21

3- وکالتنامه به شماره ... مورخ 92/06/26 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 باطل شد.

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوج

ریاست محترم دادگاه خانواده 

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردید در تاریخ بیست و ششم مهر سال 87 با خواندده ازدواج نمودن که حاصل این ازدواج بک دختر سه ساله می باشد و در حال حاضر به دلیل عدم تفاهم و اختلافات شدید فی ما بین قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشد.لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استعا است.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه - طلاق به درخواست مزد - زوج

پرونده کلاسه  : ‎.......

مرجع رسیدگی :  شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

دادنامه شماره :  .......

خواهان : آقای اسماعیل ...... فرزند حسن با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

خوانده : خانم شهرزاد ....... فرزند علی با وکالت آقای .........

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق به درخواست زوج - مرد

در خصوص دعوی اسماعیل ..... فرزند حسن با وکالت مسعود محمدی به طرفیت شهرزاد .... فرزند علی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقد نامه رسمی به شماره ... مورخ ۲۶/۴/۸۷ صادره از دفتر خانه ازدواج شماره ثبت ... تهران علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه مقرر در عقد نامه برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اينکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته اشته در جهت اصلاح ذات البین قرار اصلاح به امر داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده لذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ مدنی و حدیث شریف نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۸/۷۱ مجمع تشخیص نظام با پرداخت کلیه حقوق زوجه مهریه ما فی القباله و یک میلیون تومان نفقه ایام عده و ۵ میلیون تومان نحله از بابت بخشش دادگاه و حضانت فرزند با زوجه است و زوج هر ماه دویست هزار تومان نفقه فرزند را پرداخت می نماید و زوج هرهفته ۲۴ ساعت حق ملاقات از ۲ بعدازظهر پنجشنبه تا جمعه همان ساعت را که اخذ و تحویل در کلانتری محل زندگی زوجه می باشد و الباقی حق و حقوق وی زوجه می تواند دادخواست جداگانه ای ارائه نماید. از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ازاعتبار ساقط خواهد بود نوع طلاق رجعی است و رعایت تبصره ۴ ماده واحده فوق الذکر الزامی است . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محرت م تجید نظر استان تهران است و با توجه به باینکه زوجه بای تست اخذ نموده و گواهی عدم بارداری را به محضر ارائه نماید و در صورت عدم رائه گواهی عدم بارداری از طریق محضر احراز گردد.

رئیس شعبه ۲۵۹ محاکم عمومی تهران (خانواده )

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.