با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 14 تیر 1400
پرونده (شکواییه - حکم) فحاشی

 پرونده (شکواییه - حکم) فحاشی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 92

قرار نهایی دادسرا - جرم فحاشی

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه 6 (خارك) تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

شاکي : آقای مهیار ......... فرزند منصور با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

مشتکی عنه : خانم الهام ....... فرزند حسین به نشاني تهران.خیابان سبلان ...... .

اتهام ها :

1- مزاحمت براي کسب و کار ازطریق هیاهو و جنجال

2 - تهدید

3 - توهین به اشخاص عادي

به تاریخ26/08/1397 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه شش تهران تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادیاری با توجه به اوراق و محتویات پرونده و در اجرای ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با اعلام کفایت و ختم تحقیقات مقدماتی. مبادرت به صدور قرار نهایی می نماید.

«قرار دادسر»

معاون محترم دادستان و سریرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران
در خصوص اتهام : الهام ......... فرزند حسین

داير بر توهین به اشخاص عادی و تهدید با وکالت ...... ، موضوع شکایت: مهیار ....... با وکالت مسعود محمدی 

با عنایت به  گواهی گواهان و متن پیامک های ارسالی که در مرجع انتظامی پیاده سازی شده است وسایر قرائن و آمارات موجود در پرونده. عنوان انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 92، 264، 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و مواد 608 و669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد.قار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر مزاحمت برای کسب و کار از طریق هیاهو و جنجال ،نظر به اینکه حسب اظهارات شهود اخلالی در کار شاکی ایجاد نشده است (صفحه 16 پرونده) و ادله اثباتی قانونی کافی از سوی شاکی در این خصوص ارائه نشده است و ار توجه به اصل برائت فلذا به لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم مستنداً به مواد 92، 264، 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم برای اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز برای اشخاص خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، وفق بند الف و تبصره ماده 270 و ماده 271 قانون مورد اشاره در بالا قابل اعتراض از سوی شاکی در دادگاه کیفری دو تهران می باشد.مقرر است دفتر پرونده جهت اظهارنظر در راستای ذیل ماده 92 قانون یاد شده همین امروز به رویت دادستان محترم برسد.

دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران

رای دادگاه فحاشی

پرونده کلاسه : ......

مرجع رسیدگی : شعبه 1032 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهید قدوسي تهران (1032 جزايي سابق)

تصمیم نهایی شماره : ..............

شاكي : آقای مهیار ...... فرزند منصور با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

متهم : خانم الهام ........ فرزند حسین با وکالت................... .

اتهام ها : 1- توهین به اشخاص عادي   2- تهدید

متن رأی دادگاه فحاشی و توهین

در خصوص اتهام خانم الهام .......... فرزند حسین آزاد با قرار کفالت و با وکالت........ دائر بر توهین و تهدید موضوع شکایت آقای مهیار ...... با وکالت آقای مسعود محمدی با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، ادای اظهارات شهود، مفاد پیامک های ارسالی از ناحیه متهم که توسط مرجع انتظامی استخراج و صورتجلسه گردیده و دفاعیات بلا وجه متهم و سایر امارات موجود ,دادگاه بزه های انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد 134 ,608 ,669 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را درخصوص بزه توهین به تحمل 74 ضربه شللاق و در خصوص بزه تهدید به تحمل دوسال حبس محکوم می نماید.یا وصف تعدد جرائم ارتکابی، مجازات اشد قابل اجراست .رأی صادره حضوریست و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد .

رئیس شعبه 1032 دادگاه کیفری 2 تهران

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص برای شکایت توهین و فحاشی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.