با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400
نمونه پرونده مطالبه طلب و خسارت دیرکرد

 نمونه پرونده مطالبه طلب و خسارت دیرکرد

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 75

دادخواست مطالبه طلب و خسارت دیرکرد

خواهان : پرستو ...... نام در : ایرج    به نشانی : تهران.خیابان مهرآباد ........... .

خوانده : حمید .... نام پدر : محمد  به نشانی : تهران.خیابان سهروردی .......... .

وکیل یا نماینده قانونی : 

تعیین خواسته و بهای آن :

1- مطالبه وجه بابت (قرض الحسنه) به مبلغ 680/000/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالت نامه شماره .... مورخ 1393/08/17 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 890/000 ریال باطل شد.

2- فیش نقدی بانک به مشاره .... مورخ 1393/06/19

شرح دادخواست مطالبه طلب و خسارت دیرکرد

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند خوانده مستنداً به فیش پیوست دادخواست مبلغ  خواسته را به موکل مدیوتن بوده که از پرداخت آن خودداری می نماید لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ خواسته بانضمام مبلغ خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

رای دادگاه مطالبه طلب و خسارت دیرکرد

پرونده کلاسه : ‎.....‏

مرجع رسیدگی : شعبه ۸۰ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید صدر تهران

دادنامه شماره : .....

خواهان : خانم پرستو ...... فرزند ایرج با وکالت ................

خوانده : آقای حمید ..... به نشاني مجهول المکان

خواسته ها :

1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

2- مطالبه خسارت دادرسي .

3- مطالبه وجه بابت 

متن رای دادگاه مطالبه طالب و خسارت تاخیر تادیه

درخصوص دعوی خانم پرستو ......با وکالت آقای اقای مسعود محمدی به طرفیت اقای حمید .... به خواسته مطالبه مبلغ680/00/00 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد تصویر مصدق قبض واریز نقدی شماره .....مور‏خ  93/06/19 با‏ این توضیح که خواهان مبلغ فوق را بابت قرض الحسنه به حساب خوانده در بانک تجارت به شماره .... واریزنموده است لیکن خوانده از استرداد آن امتناع مینماید خوانده علی رغم ابلاغ مراتب ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده وتوجها به عدم ارائه هرگونه ایراد و دفاعی از ناحیه خوانده دعوی مطروحه رابه طرفیت مشارالیه وارد و ثابت تشخیص و مستندابه مواده 265 و ۱1275 قانون مدنی و مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 680 میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره غیابی ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه۰ ۸ دادگاه حقوقی تهران 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای مطالبه طلب و خسارت

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.