با ما تماس بگیرید

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

منو
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 05 خرداد 1400
پرونده مطالبه مهریه با توقیف آپارتمان ثبت نشده (قولنامه ای)

 پرونده مطالبه مهریه با توقیف آپارتمان ثبت نشده (قولنامه ای)

مانند هر دعوای حقوقی و مانند هر مطالبه طلب در پرونده مطالبه مهریه نیز زوجه می تواند در مقام تامین خواسته و توقیف اموال، اموال زوج را توقیف نماید..اموال قابل توقیف در پرونده های حقوقی و مالی از جمله پرونده مطالبه مهریه در یک نگاه کلی عبارتند از : اموال غیر منقول شده، موجودی حساب های بانکی، خودرو و هر نوع وسیله نقلیه، اموال منقول در تصرف خوانده و در نهایت سهام، سرقفلی و اموال اعتباری از این دست.تصور و باور عمومی قالب بر این است که اموال غیر منقولی که سابقه ثبت رسمی ندارند یا آپارتمان هایی که در خصوص آنها سند تک برگ و صورتمجلس تفکیکی صادر نشده و به اصطلاح املاک قولنامه ای و اموالی که منشاء مالکیت فرد یک مبایعه نامه عادی است، قابیلت توقیف در مقام تامین خواسته را ندارند.ما این گفته و عقیده را صحیح نمی دانیم، شاهد این اعتقاد، رویه و عملکرد ما در این خصوص بوده و نمونه ای از پرونده توقیف مال غیر منقول که منشاء مالکیت خوانده و بدهکار یک مبایعه نامه عادی است، را در ادامه مطلب جت اطلاع و استحضار مخاطبان گرامی می آوریم.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 84

دادخواست مطالبه مهریه 

خواهان : مریم ... نام پدر : احسان  به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر ..... .

خوانده : احمد ..... نام پدر : سعید   به نشانی : تهران .خیابان ولیعصر ..... .

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : تهران.خیابان فاطمی.میدان گلها ...... .

خواسته یا موضوع و بهای آن : مطالبه یکصد و چهارده سکه تمام بهارآزادی مقوم به 51/000/000 به نرخ روز از مهریه مافیه القباله و تامین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- فتوکپی مصدق سند ازدواج 

3- وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار جنابعالی می رساند موکل و خوانده به موجب عقدنامه .... مورخ 88/12/26 به عقد دائم یدیگر در آمده اند.موکل از مهریه موجود در سند ازدواج یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهارآزادی را بر ذمه زوج عندالمطالبه می باشد تقاضا می نماید.با عنایت به مراتب فوق صدور حکم از آن مقام محترم مورد استدعاست.

 

قرار تامین خواسته اموال شوهر بابت مهریه

به تاریخ : 91/10/09 

شماره قرارداد : ....

کلاسه پرونده : .... 

مرجع رسیدگی : شعبه ... دادگاه

خواهان : خانم مریم وووو با وکالت آقای مسعود محمدی  به آدرس : تهران.میدان فاطمی ........ .

خوانده : آقای احمد .... به آدرس تهران.خیابان ولیعصر ............. .

خواسته : صدور قرار تامین خواسته مهریه 114 سکه تمام بهار آزادی مقوم به 5/100/000

گردشکار : خواهان بشرخ بالا بطرفین خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه ... دادگاه عمومی تهران بتصدی امضا کننده زیر و در حضور خواهان تشکیل شده است .با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

متن قرار دادگاه - تامین خواسته مهریه

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تایمن خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه باستناد مادتین 108 و 117 قانون تجارت قرار تامین خواسته معادل مبلغ 5/100/000 ریال از اموال خوانده بلامعارض تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

اجراییه توقیف اموال

مشخصات محکوم له : مریم .... نام پدر : احسان  نشانی : خیابان ولیعصر ...... .

مشخصات محکوم علیه : احمد ..... نام پدر : سعید   نشانی : خیابان ولیعصر ....... .

محکوم به :

بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره .... و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت 114 سکه تمام بهار آزادی به نرخ روز با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی  محاسبه و مبلغ 1025000 ریال بابت هزینه دادرسی ضمناً نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 265 دادگاه عمومی مجتکمع قضایی خانواده 2 ونک 

 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه :

1- پس از ابلاغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا گذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی نماید که اجرای حکم و استیفا محکوم به میسر یاشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مقرر صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکنبرای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهیدشد.

4- علاوه بر موارد بالا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/01/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.